Poland - JoeDanielPrice

Most Tumski, Bridge of Love, Kościół Rzymskokatolicki pw Świętego Krzyża, Cathedral of St. John the Baptist, River Oder, Wroclaw, Poland

MostTumskiBridgeLoveKościółRzymskokatolickiŚwiętegoKrzyżaCathedralSt.JohntheBaptistRiverOderWroclawPoland